Als voormalig docent aan de HTS bewaar ik de beste herinnerin­gen aan de sfeer en de cultuur op school. Die cultuur zorgde er ook voor dat de school goed voor zichzelf en zijn mensen zorgde. Er waren volop instrumenten en machines. Wij stelden zelf de lespakketten samen en de examennormen vast, zodra dat kon. En ook al werden de studenten tot ingenieur opgeleid, zij waren binnen hun lespakketten verplicht om ook zélf een installatie aan te leggen of zelf verstekken te zagen of een tuinhuis te bouwen. Op die manier konden ze ervaren wat ze in de praktijk tegenkwamen en hoe ze praktische problemen moesten oplos­sen. Ze werden dus heel praktijkgericht opgeleid en niet alleen aan de hand van theorieboeken.

Bert Nelissen, voorzitter van het College van Bestuur van INNOVO

Toen het onderwijs in 1998 verhuisde van de gebouwen aan het Bekkerveld en de Dr. Jaegersstraat naar Nieuw Eyckholt kwam het gebouw leeg te staan. Er was in die periode anti­kraak­bewoning en tijdelijke huisvesting van kunstenaars, scholen en instellingen, maar in feite stond het gebouw meer dan twintig jaar leeg. En dat was doodzonde voor zo’n mooi en beeldbepalend gebouw.

Ik ben dan ook heel erg blij met het nieuwe KindCentrum en met de regierol, die INNOVO heeft in de totstandkoming daar­ van. Dit gebouw met zijn rijke geschiedenis krijgt na jaren van leegstand weer één van de mooiste bestemmingen die er is: jonge mensen de bagage meegeven om een goed, zinvol en waardevol leven te voeren.

Lees ook

Blijf op de hoogte

De bouw is in volle gang en elke dag gebeurt er wel weer iets. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan via onderstaande kanalen!